Home » Products » Thiệp cưới hiện đại HD0081

Thiệp cưới hiện đại HD0081

96

Thiệp cưới hiện đại HD0081

  • Giấy mỹ thuật nhập khẩu
  • Chữ ép kim
  • Màu sắc: trắng
  • Họa tiết: Hoa
  • Bao gồm cả phong thư
  • Miễn phí vận chuyển
  • Mã sản phẩm: HD0068
SKU: 018 Category:

Description

Thiệp cưới hiện đại HD0081

Mẫu thiệp cưới hiện đại được in bằng chất liệu giấy mỹ thuật nhập khẩu. Mẫu thiệp vừa mới được thiết kế năm 2018.

Kích thước sản phẩm:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thiệp cưới hiện đại HD0081”

Your email address will not be published. Required fields are marked *